Home >

Adviseur regie en productontwikkeling Ketenbureau iSociaal

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

05-02-2019

Publicatie eindigt

23-02-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum: 01-03-2019
Einddatum: 30-06-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 22-02-2019 om 12:00 uur

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau is de uitvoeringsorganisatie van de Stuurgroep i-Sociaal Domein ten gunste van Gemeenten en Zorgaanbieders voor de uitvoering van de WMO en Jeugdwet. Hiervoor worden bepaalde voorzieningen beschikbaar gesteld (onder de noemer ISD keten):

 • Landelijke standaarden iWMO en iJw voor geautomatiseerde, digitale gegevensuitwisseling;
 • Daarbij ondersteunende producten en instrumenten.

Het Ketenbureau voert hierover de regie.

Doel van de opdracht
Als Senior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, strategisch- en inhoudelijk vlak.

Als team geef je uitvoering aan de Werkagenda en de overige taken van het Ketenbureau. Je vervult een coördinerende rol voor het beheer en de (door) ontwikkeling van de i-standaarden en de infrastructuur. 

Bij de realisatie van de taken van het Ketenbureau pak je als team een sturende en verbindende rol bij het formuleren van gezamenlijke doelen, het initiëren van gedragen oplossingen en de realisatie hiervan.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Op basis van actuele kennis van het netwerk binnen het sociaal domein, sparringpartner voor stakeholders in het WMO- en Jeugddomein;
 • Met een aantal collega’s verantwoordelijk voor de realisatie van de werkagenda, en de uitwerking van de lange termijn agenda;
 • Nieuwe informatiekundige behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van WMO en Jeugd onderzoeken en voorbereiden;
 • Analyseren van omgevingsveranderingen en deze door vertalen naar strategische adviezen;
 • Voorbereiden besluitvorming van de Stuurgroep;
 • Leggen en onderhouden van contacten met alle relevante externe organisaties en netwerken. Je bent daarbij op zoek naar draagvlak, consensus en synergie;
 • Vragen en behoeften van zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van administratieve lastenverlichting vertalen naar gedragen oplossingen;
 • Vorm geven aan de strategische doorontwikkeling van de ondersteunende producten zoals de i-standaarden, de infrastructuur en de architectuur van de toekomst, onder andere door onderzoeksvragen te formuleren en hier vanuit een opdrachtgeversrol uitvoering aan te geven;
 • Monitoren van ontwikkelingen in de zorg, bepalen van de informatiekundige impact en zo nodig vertalen naar producten;
 • Regie voeren op de beheertaken van ketenpartners Zorginstituut Nederland, Stichting Inlichtingenbureau en VECOZO. Dit omvat ook het maken van bindende werkafspraken met ketenpartners, zodat de uitvoering van de taken en processen in de ISD-keten structureel juist verlopen;
 • Structureel bijdragen aan bestuurlijk-inhoudelijke voorbereiding van overleggen met de Stuurgroep i-Sociaal Domein en andere bestuurlijke partners;
 • Onderzoek doen naar en analyseren van achtergronden, deelvragen en positionering Ketenbureau met betrekking tot aanpalende beleidsontwikkelingen en
 • ondersteuningsverzoeken;
 • Betrokken bij de ontwikkeling en het onderhoud van een kennisinfrastructuur en het opbouwen en in standhouden van een kennisnetwerk met stakeholders op het gebied van WMO en Jeugd;
 • Signaleren en actief volgen van maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen bij met name lokale organisaties op het gebied van WMO en Jeugd;
 • Informeren en adviseren, mondeling en schriftelijk, van (groepen van) zorgaanbieders, gemeenten, ICT- leveranciers en klankbordgroepen;
 • Maken van businesscases voor grootschalige doorontwikkelingen op de ISD-keten.

Wij vragen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Actuele en relevante kennis van en ervaring in het Sociaal Domein;
 • Uitgebreide kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de in de decentralisaties van de Wmo en Jeugdwet specifieke en inhoudelijke onderwerpen en relevante en aanpalende wetgeving;
 • Uitgebreide (diepgaande) kennis van de informatiekundige processen binnen het sociaal domein;
 • Minimaal 5 jaar ervaring (bij voorkeur > 7 jaar) met het doorgronden van inhoud, proces, financiën en ontwikkeling van wettelijke kaders en de berichtstandaarden, de keteninfrastructuur en de bestaande kernproducten zoals de uitvoeringsvarianten binnen het Sociaal Domein;
 • Uitgebreide kennis van de functionele, inhoudelijke, financiële en beleidsmatige aspecten van informatiekundige processen binnen het sociaal domein en de samenhang hiervan;
 • Uitgebreide kennis van het speelveld van gemeenten, aanbieders, ICT-leveranciers, ketenpartners en gebruiksverenigingen;
 • Uitgebreide en aantoonbare actuele kennis over en ruime ervaring met administratieve processen gericht op de WMO en de Jeugdwet bij zorgaanbieders, gemeenten en inkooporganisaties;
 • Uitgebreide kennis van inzicht in de achtergronden van administratieve lasten bij zowel zorgaanbieders en gemeenten bij de uitvoering van de Wmo en Jeugd;
 • Minimaal 5 jaar ervaring (bij voorkeur > 7 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, als projectleider of senior consultant bij een middelgrote of grote organisatie (gemeente, aanbieder, adviesbureau) op het gebied van Wmo en of Jeugd in het realiseren van informatiekundige oplossingen binnen de complexe politieke en bestuurlijke context van (de decentralisatie van) het sociaal domein;
 • Minimaal 5 jaar (bij voorkeur > 7 jaar) actuele ervaring met gemeentelijk inkoop(beleid) in het sociaal domein;
 • Uitgebreide kennis van en ervaring als beleidsadviseur of manager met de operationalisering van inkoopbeleid naar administratieve processen op basis van i-standaarden;
 • Minimaal 5 jaar (bij voorkeur > 7 jaar) ervaring met de inrichting van contractmanagement op het gebied van ICT en bedrijfsvoering m.b.t. de Wmo en de jeugdzorg;
 • Uitgebreide kennis van de keteninfrastructuur en de berichtenstandaarden;
 • Minimaal 5 jaar (bij voorkeur > 7 jaar) aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling;
 • Minimaal 5 jaar (bij voorkeur > 7 jaar) aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met procesontwikkeling en procesimplementatie binnen de overheid en de zorg;
 • Aantoonbare ervaring op een of meerdere van de volgende specialistische gebieden: Business Intelligence in het sociaal domein, Financiën en accountancy in het sociaal domein, Juridische kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging, Management en organisatieadvies.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.