Home >

Beleidsadviseur Senior Informatievoorziening Omgevingswet

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

04-02-2019

Publicatie eindigt

01-03-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum:15-03-219
Einddatum:15-06-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 28-02-2019 om 12:00 uur

Met de Omgevingswet wil het kabinet verbeteringen in de fysieke leefomgeving bereiken. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.
De vier verbeterdoelen zijn: een flexibele aanpak met meer lokale afwegingsruimte, een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer gebruiksgemak van het omgevingsrecht en een snellere, betere besluitvorming. Om dit te bereiken worden in de Omgevingswet bestaande sectorale regels en instrumenten samengevoegd en wordt de besluitvorming anders ingericht. Het instrumentarium wordt teruggebracht tot zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein.
De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de hele gemeentelijke organisatie. Meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk in deze wet betekent een decentralisatie in het fysieke domein. De Omgevingswet is daardoor veel meer dan een juridische stroomlijning van wetgeving. De Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken. Dit komt door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en de benadering vanuit de maatschappelijke gebiedsopgaven en de initiatiefnemer.
Digitalisering is een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet en noodzakelijk voor het kunnen behalen van de verbeterdoelen van de wet. In verband hiermee wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgezet, dat o.a. tot doel heeft de bevoegd gezagen (w.o. de gemeenten) te ondersteunen bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen in het Omgevingsdomein ( visie- en planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Wij zoeken een (senior) adviseur informatievoorziening die aan de slag gaat met de coördinatie van de ontwikkeling en het gebruik van (financiële) instrumenten voor de invoering van de Omgevingswet. Dit zijn o.a. het Financieel Dialoogmodel en het Dialoogmodel structurele effecten van de Omgevingswet (kortweg Effectenmodel) t.b.v. invoering Omgevingswet. Daarnaast ga je aan de slag met de nog uit te voeren artikel 2 onderzoeken Wet Financiële verhoudingen.

 • Je bent gesprekspartner voor gemeenten en BZK over financiën en Omgevingswet.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kennisdeling over de Omgevingswet richting netwerken met financiële experts, zoals FAMO etc.
 • Je hebt een coördinerende rol bij de financiële aspecten van de invoeringsstrategie. Dit pak jeop in overleg met collega’s.
 • Je levert een bijdrage aan de advisering over de financiële aspecten van het beheerarrangement DSO-Landelijke Voorziening en de wijze waarop de verantwoording wordt ingericht. In algemene zin borg je de financiële kennis rondom de (invoering) Omgevingswet. Naar buiten toe vertegenwoordig je binnen de interbestuurlijke context van het Programma Invoering Omgevingswet het gemeentelijk belang vanuit financieel oogpunt.

Inhoudelijk moet je hierbij denken aan onderwerpen als:

 • Financieel dialoog model
 • Effectenmodel
 • Onderzoek financiën 2020
 • Lobby aanvullingswetten
 • Monitor invoering Omgevingswet

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatiescenario’s, met name ten aanzien van financiële en bestuurlijk-organisatorische onderwerpen.
 • Coördineren adviezen en lobby richting interbestuurlijke partners wat betreft financiële impact van de Omgevingswet voor gemeenten.
 • Ad hoc overleg met het gemeentelijk Netwerk Managers Omgevingswet (NMO), de DSObeheerorganisatie en gemeentelijke bestuurders.
 • Organiseren lobby en impact informatievoorziening aanvullingswetten op het DSO.
 • Opdrachtgeverschap ontwikkeling van financiële instrumenten door externe partijen.
 • Organiseren van het gebruik van financiële instrumenten door gemeenten en het houden van presentaties hierover.
 • Monitoren van en communicatie over financiële ontwikkelingen rondom de Omgevingswet ten behoeve van het gemeentelijk veld en de  Gemeentefinanciën, in samenwerking met het team Gemeentefinanciën.

Wij vragen

​​​​​​​

 • heeft WO-werk- en denkniveau (WO-opleiding afgerond en/of tenminste 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau)
 • heeft kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel.
 • heeft kennis van de basis en achtergronden van de invoering van de Omgevingswet en bij voorkeur ervaring bij gemeenten
 • heeft een gemeentelijk netwerk (met name op het gebied van financiën, planning en control), maar bij voorkeur ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen.
 • heeft aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke context van gemeenten als adviseur, projectleider of manager.
 • heeft aantoonbare ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.