Home > Inloggen kandidaat

Beleidsmedewerker Syntheseonderzoek

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

19.11.2020

Publicatie eindigt

02.12.2020

Opdrachtgever

Matchd

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie. U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt. Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum: 04-01-2021
Einddatum: 30-06-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 01-12-2020 om 10:00 uur

De Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat ieder artikel uit de Rijksbegroting eens in de vier tot zeven jaar moet worden geëvalueerd. Voor het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) betekent dit dat in 2021 een beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 31.2 – bekostiging politie - zal plaatsvinden.
De beleidsdoorlichting zal tot stand komen onder coördinatie van het programma BITE.

Voor deze opdracht zoeken we een (senior) beleidsadviseur (S12) die de volgende opdrachten gaat uitvoeren:

  • Analyse van beschikbare documenten t.b.v. het syntheseonderzoek;
  • Schrijven aan de analyse en bevindingen t.b.v. de beleidsdoorlichting;
  • Ondersteuning projectmanager/projectmanagement.

Het programma BITE is opgericht om beter en tijdiger te weten wat er op de politie, de veiligheidsregio’s en daarmee het directoraat-generaal en de minister afkomt. Het programma beoogt een verbindende functie te hebben tussen de verschillende onderdelen van het DG en de politie om op die manier informatie tijdiger en structureler aan elkaar te verbinden en beschikbaar te hebben voor de minister. BITE ambieert de vraag ‘Is de politie op haar taak berekend?’ te kunnen beantwoorden vanuit een integrale blik. De focus van het programma ligt hiermee ten aanzien van de politieorganisatie op (het bewaken van) de continuïteit.
Door het operationaliseren van de vraag ‘Is de politie op haar taak berekend, nu en in de toekomst?’ probeert het programma structureel en tijdig overzicht en inzicht te genereren in de staat van de politieorganisatie ten dienste van de DG en de programma’s binnen het DG om zo het ‘goede gesprek’ met de politie te faciliteren. BITE adviseert met de verkregen informatie de DG als eigenaar en daarmee de andere programma’s binnen het DG door structureel kansen en risico’s zichtbaar te maken en te verrijken. Door tijdiger en structureler informatie samenhangend te bezien draagt het programma bij aan het vormgeven van de verdere professionalisering van de relatie tussen politie en het departement.
Om invulling te geven aan deze doelen bestaat BITE uit drie pijlers, die sterk onderling samenhangen, gericht op: 1) bestuurlijke informatie, 2) het toezichtstelsel en 3) de effectiviteit(-agenda). De opdracht ziet m.n. op de derde pijler.
Het tijdiger en beter weten wat er op de politie afkomt is nodig om zo evidence based (of at least evidence informed) te kunnen werken. Effectiviteit is hiermee geen opdracht om zicht te krijgen op het rendement, wel om beter zicht te krijgen op de prestaties van de politie, gekoppeld aan de middelen. Door waar mogelijk verbanden zichtbaar te maken, ontstaat een duidelijker beeld op basis waarvan belanghebbenden in het bestel hun gesprek kunnen voeren. Het programma BITE draagt bij aan het verkrijgen van een beter beeld, door het opstellen van een effectiviteitsagenda.

De beleidsdoorlichting is een syntheseonderzoek waarin beschikbare informatie, onderzoeken, doorlichtingen en evaluaties die inzicht geven over de doeltreffendheid van het beleid “aan elkaar worden geknoopt” om een totaalbeeld te krijgen dat gebruikt kan worden voor het doel van de beleidsdoorlichting; het leveren van aanknopingspunten voor het verbeteren van het inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hiermee legt de beleidsdoorlichting een fundament voor de effectiviteitsagenda.

Wij vragen

  • Een afgeronde WO-opleiding;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring op het vereiste niveau (senior beleidsmedewerker of gelijkwaardig), bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring;
  • Werkervaring met effectiviteitsonderzoek bij minimaal 1 opdracht en bij voorkeur 3 opdrachten;
  • Werkervaring bij de Rijksoverheid;
  • Werkervaring bij JenV of bij de politie;
  • Ervaring met grafisch vormgeven.

Naam organisatie

Anoniem

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
'S-GRAVENHAGE
's-Gravenhage
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.