Home > Inloggen kandidaat

Gemeentelijk Implementatieadviseur GGU Sr.

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

13.02.2020

Publicatie eindigt

07.03.2020

Opdrachtgever

BlueTrail IT B.V.

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT30585
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 16 maart 2020
Einddatum: 30 juni 2020
Optie op verlenging: Ja, telkens voor drie maanden met een maximale duur van 36 maanden.
Aantal uur per week: 32 - 36
Intakegesprek: 13 maart 2020, van 9.00 tot 12.00 uur.
Sluitingsdatum: Vrijdag 6 maart 2020 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Gemeentelijk Implementatieadviseur GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) voor 32 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Het Basisteam Samen Organiseren is verantwoordelijk voor het coördineren van het organisatiebrede stakeholder- en relatiemanagement met gemeenten, koepelorganisaties, rijksoverheid en ketenpartners. Ook worden vanuit dit basisteam de Taskforce Samen Organiseren, het College van Dienstverleningszaken en het Kloosterhoeveberaad ondersteund. Daarnaast is het basisteam verantwoordelijk voor de coördinatie van de organisatiebrede activiteiten op het terrein van kennismanagement en implementatieondersteuning. Dit alles met als doel om gemeenten te verbinden met elkaar en de organisatie en te ondersteunen bij gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Als vraaggerichte organisatie helpt onze opdrachtgever gemeenten hun vraag concreet te maken, en vertalen deze naar de onderliggende behoefte. In de verkenning van vraag en behoefte houden ze van meet af aan rekening met de praktische kant van de implementatiemogelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie. Binnen team samen organiseren valt daarom ook het onderdeel implementatieondersteuning. Team implementatieondersteuning zorgt voor de ontwikkeling van een implementatie-instrumentarium, afgestemd op de behoefte van gemeenten. Het team ondersteunt groepen van gemeenten bij de implementatiepraktijk door bijvoorbeeld de organisatie van regiobijeenkomsten. Door de generieke implementatieondersteuning wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkelingen er spelen en hoe gemeenten daar samen met ketenpartners mee om kunnen gaan. De ondersteuning gaat van kennisdeling met en tussen betrokken partijen, tot handreikingen en checklists, tot leeromgevingen, games en standaard contracten. Deze opdracht betreft de generieke implementatieondersteuning en heeft als doel om ervoor te zorgen dat er een eenduidige lijn is in de implementatie strategieën vanuit de organisatie, zodat het voor gemeenten herkenbaar, adequaat en gemakkelijk is. Binnen het aanbod van producten en diensten bij de organisatie werken in de afzonderlijke projecten ook specialistische implementatieondersteuners. Zij ondersteunen de daadwerkelijke implementatie van de betreffende producten en diensten. De implementatieadviseurs GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) hebben in deze samenwerking een coördinerende en adviserende rol. Uitgangspunt is dat de implementatieadviseur vragen kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod, en waar nodig doorzet naar collega-gemeenten, de specialistische implementatieadviseurs of specialisten in de programmaorganisatie.

Resultaat van de opdracht

 • Je bewaakt – en coördineert de implementatieondersteuning organisatie-breed. Dit zorgt voor een herkenbaar beeld naar buiten.
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten, en herkennen de implementatiemogelijkheden en toolkits die hiervoor beschikbaar zijn.
 • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het herkenbare ondersteuningsaanbod van de de organisatie beter in staat om de producten en diensten uit GGU portfolio in de eigen organisatie te implementeren.
 • De organisatie heeft op basis van je terugkoppeling en signalen een beter beeld van de uitdagingen en issues in implementatiepraktijk van gemeenten.
 • Advies in vroeg stadium over implementatiebehoefte bij specifieke projecten.
 • Uitwerking van generieke implementatiestrategieën
 • Uitgebreid en solide netwerk onder gemeenten op tactisch-operationeel niveau.

Taken/werkzaamheden:

 • Je werkt generieke implementatiestrategieën uit en zorgt ervoor dat deze landen in de organisatie en bij relevante stakeholders in het netwerk.
 • Je hebt een coördinerende en adviserende rol richting de specialistische implementatieadviseurs in de verschillende projecten zodat de implementatieondersteuning vanuit de organisatie herkenbaar en adequaat is voor gemeenten.
 • Je ondersteunt groepen gemeenten door te wijzen op producten en diensten in het GGU portfolio (e.o. instrumentarium) die voor hen zijn ontwikkeld, en biedt handelingsperspectief door het implementatiepakket te presenteren.
 • Je stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van producten en diensten. Je activeert ze om aan de slag te gaan met het GGU portfolio, bijvoorbeeld door middel van deelname aan presentaties in diverse overleggremia,- praktijkproeven en- aan inhoudelijke interactieve sessies.
 • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
  - Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde;
  - Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde;
  - Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen de organisatie.
 • Signalen en behoeften binnen brengen zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden of waar nodig nog worden ontwikkeld.
 • Adviseren over en bijdragen aan het tot stand komen van de diverse implementatieplannen in nauw overleg met de projectleiders van verschillende projecten, gemeenten en koepels.
 • Agendeert, signaleert en escaleert knelpunten tijdig bij coördinator en basisteammanager.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding op bestuurskundig, bedrijfskundig of informatiekundig gebied.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van implementatietrajecten met een complex krachtenveld (een complex krachtveld is bij onder andere verschillende belangen, schakelen tussen strategisch-tactisch-operationeel niveau) binnen de overheid.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
 • Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over ruime ervaring (minimaal 3 jaar, bij voorkeur 7 of meer jaar) in de rol van coördinator of adviseur met betrekking tot landelijke projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn. Weging 25%.
 • Je beschikt over inhoudelijk goede en actuele kennis (voortvloeiend uit opleiding en werkervaring in de laatste 5 jaar) van de gemeentelijke beleidsterreinen en werkprocessen. Weging 25%.
 • Je beschikt over ervaring (minimaal 3 jaar, bij voorkeur 7 of meer jaar) met het plannen en coördineren van meerdere (minimaal 2) complexe trajecten in verschillende fasen van ontwikkeling (van ontwerp tot uitvoeringsfase). Weging 25%.
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om draagvlak en activatie te creëren onder gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Weging 25%.

Competenties:

 • Hands-on, Pro-actief;
 • Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk);
 • Zelfstartend vermogen, Resultaatgerichtheid;
 • Analyseren;
 • Samenwerken, verbindend;
 • Overtuigingskracht.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Naam organisatie

BlueTrail IT B.V.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
De Lier
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.