Home >

Gemeentelijk Informatiearchitect Samen Organiseren Sr. 24 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

08-01-2019

Publicatie eindigt

22-01-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT23446
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 1 februari 2019
Duur: 2 maanden
Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden.
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 29 januari 2019, tussen 13:00 en 17:00 uur.
Sluitingsdatum: Maandag 21 januari 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Gemeentelijk Informatiearchitect Samen Organiseren voor 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA - Gemeentelijke Model Architectuur.

Doel van de opdracht
Het uitwerken van diverse architectuurvragen betreffende de verdieping van het gegevenslandschap, architectuurproducten voor samen organiseren en inpassing van GDI-voorzieningen in de gemeentelijke architectuur. Daarnaast het actief uitdragen van deze architecturen met het oog op het verzamelen van draagvlak bij gemeenten, leveranciers en andere stakeholders en het op één lijn krijgen van deze partijen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Versterken van het team bij de verdere uitwerking en verdieping van diverse architectuurproducten rondom samen organiseren en het gegevenslandschap;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en verdere verdieping van de architectuur Common Ground vanuit expertise op het gebied van toepassingen bij gemeenten;
 • Leveren van een algemene bijdrage aan de architectuurvraagstukken bij gemeenten en samenwerkingsverbanden en diverse vragen rondom de ontwikkeling en toepassing van basisinfrastructuur (zoals berichtenbox) vanuit gemeentelijk perspectief;
 • Als senior informatiearchitect verantwoordelijk voor het, samen met gemeenten (o.a. in werkgroepen) en leveranciers, opstellen van architectuurontwerpen met als doel deze na realisatie duurzaam en toekomst vast te laten zijn;
 • Neemt zitting in diverse landelijke architectuurwerkgroepen om daar het belang van gemeenten te vertegenwoordigen.

Resultaat van de opdracht

 • Levert uitgangspunten, regels en richtlijnen vanuit het perspectief van gemeenten bij de realisatie van Common Ground
 • Zorgt voor totstandkoming en afstemming van architectuurproducten rondom samen organiseren, waaronder architectuurprincipes.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het veld van gemeentelijke informatievoorziening.
 • Je beschikt over zeer ruime (meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen van referentie- en doelarchitecturen in een overheidscontext.
 • Je beschikt over zeer ruime (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) ervaring met de ontwikkeling van gemeentelijke gemeentelijke (applicatie-)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen.
 • Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over diepgaande kennis van gemeentelijke (applicatie)architectuur, het gemeentelijke ICT-landschap en de specifieke vraagstukken die daarin spelen.
 • Je beschikt over ruime kennis van GEMMA en NORA en kennis van andere referentiearchitecturen binnen de overheid.
 • Je beschikt over uitgebreide en brede kennis van het gemeentelijke applicatielandschap, de opgaven voor gemeenten en het opstellen van een daaraan ondersteunende innovatieve architectuur.
 • Je beschikt over diepgaande kennis van de ontwikkeling van standaarden op het gebied van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten onderling en met hun ketenpartners.
 • Je beschikt over kennis van het gebruik van persoonsgegevens binnen gemeenten en haar ketenpartners.
 • Je beschikt over kennis van het uitwerken van vraagstukken rondom digitale identiteit.
 • Je beschikt over een visie op de ontwikkeling van de gemeentelijke Common Ground en diepgaande kennis van de architectuurvisie op het gegevenslandschap.
 • Je beschikt over kennis van recente ontwikkelingen rondom de Enterprise architectuur Digitale Overheid (GO) en de ontwikkelingsrichting van GDI-bouwstenen.
 • Je beschikt over specialistische diepgaande kennis van het modelleren in ArchiMate (versie 3.x) en BPMN (versie 2.x).
 • Je beschikt over ervaring met het modelleren in Bizzdesign Enterprise Studio, bij voorkeur meer dan 5 jaar.
 • Je beschikt over ervaring met de inzet van een Semantic MediaWiki, bij voorkeur meer dan 5 jaar.

Competenties:

 • Is een volwassen gesprekspartner voor zowel gemeenten, leveranciers als de organisatie.
 • Kan zelfstandig acteren in krachtenveld van gemeenten, leveranciers en ketenpartners en daarin het belang van gemeenten en de organisatie vertegenwoordigen en om draagvlak te verkrijgen voor gemaakte architectuurkeuzes.
 • Teamspeler. Kan goed samenwerken met werkgroepen van gemeenten en deze organiseren.
 • Open en toegankelijk.
 • Initiatiefrijk en enthousiasmerend.
 • Daadkrachtig en doortastend.
 • Pragmatisch en oplossingsgericht.
 • Communicatief en kan goed presenteren.
 • Stressbestendig.
 • Flexibel.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.