Home >

Gemeentelijk Strategisch Adviseur 'Regie op Eigen Gegevens' 12-16 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

11-04-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT25429
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 13 mei 2019
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden.
Aantal uur per week: 12 - 16
Intakegesprek: 7 mei 2019, tussen 14.00-17.00 uur.
Sluitingsdatum: Dinsdag 30 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Strategisch Adviseur 'Regie op Eigen Gegevens' voor 12 tot 16 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Door gemeentesecretarissen van de G4 en de 100.000+ gemeenten is met de manifestpartijen het initiatief genomen om de krachten te bundelen. Samen zijn deze organisaties het gezicht van de overheid naar inwoners en ondernemers. Niemand vraagt erom op allerlei verschillende manieren met al die verschillende organisaties te moeten communiceren. Maar mensen worden er op dit moment nog wel toe gedwongen. Door meer in gezamenlijkheid te opereren op het vlak van dienstverlening kan het beeld van de overheid naar inwoners en ondernemers veel eenduidiger worden dan het nu is. Randvoorwaarde daarvoor is dat we processen versimpelen, standaardiseren en samenwerken. Daarvoor spreekt het Kloosterhoeveberaad ook met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en met het ministerie van BZK.

De gedachte is dat we door de schaal van de betrokken organisaties standaarden kunnen creëren voor dienstverlening en dat we daarbij, door gebruik te maken van de standaard digitale infrastructuur, een sprong in herkenbaarheid en functioneren kunnen maken.
Regie op eigen gegevens (de Blauwe Knop) Het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’ beoogt om, in samenwerking met verschillende gemeenten en uitvoeringsorganisaties, inwoners te ondersteunen en voorzien van middelen om inzicht te krijgen in hun eigen gegevens. Hierbij gaat het om gegevens die de overheid heeft van iemand. In dit project is gestart met het verkrijgen van inzicht in financiële gegevens/ schuldeninformatie. De Blauwe Knop maakt het mogelijk voor mensen om hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites om deze vervolgens te gebruiken in bijvoorbeeld een hulpverleningstraject. De effecten van deze werkwijze worden momenteel in een pilot onderzocht. Als dit positief is, kan deze toepassing in een volgende fase toegankelijk worden voor meer gemeenten en manifestpartijen. Zo stelt de Blauwe Knop mensen in staat om daadwerkelijk regie te voeren over hun eigen gegevens, door bijvoorbeeld data direct beschikbaar te laten stellen voor gebruik door een andere instantie. Hierbij is het van belang dat waarden als veiligheid en privacy geborgd zijn.

In een eerder project is een proof of concept van de Blauwe Knop onderzocht en beproefd. Doorontwikkeling van de Blauwe Knop is onderdeel van het project 'Regie op eigen gegevens met de Blauwe Knop’, net als de verkenning om deze gegevens duurzaam te ontsluiten via MijnOverheid. Daarnaast wordt in samenwerking met andere partijen (Rijk en manifestpartijen) verkend of deze gegevens via een afsprakenstelsel ontsloten kunnen worden.

Als strategisch adviseur ondersteun je het projectteam en gemeenten bij het uitvoeren van het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’. Je initieert en organiseert de betrokkenheid van gemeenten en de samenwerking met en tussen gemeenten. Je bent op het onderwerp ‘Regie op gegevens’ de linking pin met andere onderdelen van de organisatie en zoekt actief de samenwerking op. Ook ben je gesprekspartner in het landelijke programma Regie op gegevens. Je bent in staat verbindingen te leggen en sturing te geven en volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het thema Regie op gegevens. Je vertegenwoordigt het projectteam Regie op gegevens (met de Blauwe Knop)/ de organisatie op relevante congressen en symposia. De strategisch adviseur Regie op gegevens rapporteert aan de programmanager ‘werken als één overheid’.

Taken/werkzaamheden:

 • Op expertniveau geven van advies over inhoud, proces, aanpak op het thema ‘Regie op eigen gegevens’ aan het projectteam Regie op gegevens Blauwe Knop, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van Regie op gegevens bij gemeenten, landelijke overheid, etc.
 • Als expert een actieve rol vervullen in werkgroep(en) binnen het project ‘Regie op gegevens met de Blauwe Knop’.
 • Als adviseur gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het zetten van stappen zetten m.b.t. regie op gegevens en dan specifiek de Blauwe Knop.
 • Helpen verspreiden van het verhaal van de pilot Regie op gegevens Blauwe Knop en enthousiasmeren van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden om aan te sluiten bij de pilot.
 • Verbindingen leggen en aansluiten bij relevante bijeenkomsten en ontwikkelingen op dit thema, die worden geïnitieerd door het Rijk of uitvoeringsorganisaties.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding.
 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau door werkervaring.
 • Je beschikt over werkervaring als Strategisch Adviseur.
 • Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over kennis van E-id ontwikkelingen (elektronische identiteit), regie op gegevens en informatiseringsvraagstukken bij de (gemeentelijke) overheid.
 • Je beschikt over kennis van afsprakenstelsels in digitale processen of beproeven van nieuwe systemen en manieren van werken op dit gebied op basis van ervaring.
 • Je beschikt over kennis van privacy- en datawetgeving op dit gebied op basis van opleiding en/of ervaring.
 • Je beschikt over kennis van het stelsel van basisregistraties (technisch, juridisch) op basis van ervaring.
 • Je beschikt over actuele kennis van dienstverleningsontwikkelingen (technisch, innovaties) binnen gemeenten.
 • Je beschikt over recente werkervaring bij een gemeente of een organisatie van de landelijke overheid.
 • Je beschikt over ruime netwerkcontacten binnen de lokale overheid.
 • Je beschikt over ruime ervaring met het houden van presentaties en begeleiden van groepsprocessen.

Competenties:

 • Verbindingskracht
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Gesprekspartner op verschillende niveaus (van bestuurders en topmanagement tot tactisch en uitvoerend niveau) en daartussen snel en gemakkelijk kunnen schakelen;
 • Initiatiefrijk
 • Analyse- en adviesvaardigheden op senior niveau (zowel mondeling als schriftelijk).

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
Zoetermeer
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.