Home >

HR Business Consultant 24-32 u p/w

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

13-03-2019

Publicatie eindigt

26-03-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT24801
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 22 april 2019
Duur: Ca. 24 maanden
Optie op verlenging: Niet bekend.
Aantal uur per week: 24 - 32
Intakegesprek: Maandag 8 april 2019 t/m vrijdag 12 april 2019.
Sluitingsdatum: Maandag 25 maart 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een HR Business Consultant voor 24 tot 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de organisatie van de opdrachtgever.

Door de IT-functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een IT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden.

A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatieberoepen binnen de organisatie en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden.

Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem C@sus (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal, aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de organisatie is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. IT-alignment vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de organisatie plaats.

Als invulling op de KEI-wetgeving ontwikkelt de organisatie een webportaal waarmee digitale toegang tot de cassatierechtspraak mogelijk gemaakt wordt. Dit gebeurt onder de projectnaam Dic@s (digitale cassatie). Sinds maart 2017 is digitale cassatie voor civiele vorderingszaken mogelijk en vanaf december 2018 voor strafzaken. Op basis van dit bewezen concept wordt op dit moment verder gewerkt aan digitale cassatie in belastingzaken. Om de werkzaamheden volgens planning te kunnen uitvoeren, is uitbreiding van het projectteam op zijn plaats. De gezochte kandidaat zal meehelpen met het opstellen van de functionele specificaties voor zowel het webportaal als het interne systeem Mijn Werkomgeving en deze vertalen naar technische oplossingen die samen met de ontwikkelaars worden gerealiseerd. De kandidaat is vervolgens ook betrokken bij de testwerkzaamheden en de implementatie daarvan binnen de organisatie en bij zijn ketenpartners.

Taken/werkzaamheden:

Als business consultant ben je bezig met het opstellen van de eisen en wensen zoals die door de organisatie zijn en worden aangegeven en stelt zij / hij een integraal advies hierover op. Vervolgens wordt verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Verder wordt van je verwacht mee te kunnen denken bij het meehelpen van het realiseren, testen en de daadwerkelijke implementatie van de omgeving bij de organisatie, procespartijen en derden.

De business consultant Dic@s ondersteunt de programmamanager van het Dic@s programma (de equivalent van het KEI-digitaliseringsprogramma) in het uitvoeren van het projectenprogramma. Het gaat hierbij om advies geven over het webportaal en het interne systeem ‘Mijn Werkomgeving en actief betrokken zijn bij het ontwikkelen ervan. De business consultant beschikt hiervoor over een proactieve houding, energie en vasthoudendheid .
Je voert als Business consultant Dic@s Portaal in ieder geval de volgende taken uit:

 • Opstellen van gebruikersspecificaties voor het portaal Mijn Zaak Hoge Raad en het interne systeem Mijn Werkomgeving;
 • Omzetten van gebruikersspecificaties in technische specificaties;
 • Het bewaken van de implementatie van de gebruikersspecificaties;
 • Het testen van de opgeleverde functionaliteit in het portaal en in Mijn Werkomgeving; daartoe ook testprotocollen opstellen en de uitvoering ervan bewaken;
 • Het analyseren, beschrijven en ontwerpen van werkprocessen rond digitaal procederen, samen met medewerkers uit de organisatie.
 • Opstellen, in samenwerking met de ontwikkelaars en organisatie, van de planning van de ontwikkeling van de systemen en deze bewaken;
 • Het signaleren van risico’s bij de verdere invoering van digitaal procederen;
 • Het opstellen en bijhouden van functionele documentatie inzake het portaal en Mijn Werkomgeving (voor zover betrekking hebbend op digitaal procederen);
 • Het maken en geven van trainingen aan de gebruikers van het portaal en Mijn Werkomgeving;
 • Organiseren van bijeenkomsten met ketenpartners en medewerkers van de organisatie, betrekking hebbend op digitaal procederen;
 • Adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van het project.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en HBO+ werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden.
 • Je beschikt over ervaring met projecten waarin informatiesystemen, zoals documentmanagementsystemen en/of webportalen worden ontwikkeld.
 • Je beschikt over ervaring met implementatiebegeleiding en het meenemen van eindgebruikers in een nieuwe werkwijze.
 • Je beschikt over ervaring met het analyseren, beschrijven en ontwerpen van werkprocessen, samen met medewerkers uit de organisatie.
 • Je beschikt over ervaring met het opstellen van testprotocollen en het uitvoeren van functionele testen.
 • Je beschikt over ervaring met het opstellen en bijhouden van functionele beschrijvingen van automatiseringssystemen.
 • Je kan de ervaring te staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen het ontwerpen en geven van gebruikerstrainingen voor vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol te hebben afgerond in een soortgelijke rol.
 • Je bent bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak.
 • Je kan de ervaring staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol.
 • Je bent beschikbaar voor 24-32 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Proactieve, professionele en een initiatiefrijke houding.
 • In staat om in een professionele en politiek gevoelige omgeving tot geaccepteerde resultaten te komen.
 • Beschikt over voldoende professionele ‘bagage’ op het gebied van digitalisering en portalen, en weet deze tegelijkertijd flexibel te hanteren.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.

• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.

• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.

• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
Rijswijk
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.