Home >

PMO Omgevingswet senior

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

11-02-2019

Publicatie eindigt

01-03-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum:11-03-2019
Einddatum:11-04-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:36
Sluitingsdatum: 28-02-2019 om 12:00 uur

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft grote impact op hoe gemeenten hun processen rondom o.a. visie- en planvorming, vergunningverlening en toezicht en handhaving inrichten. De gemeenten, provincies en waterschappen werken samen met het Rijk aan de invoering van de Omgevingswet. Om de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden en te ondersteunen, is het programma Aan de slag met de Omgevingswet gestart. Dit programma omvat de deelprogramma’s Invoering en Digitalisering (aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet- Landelijke Voorziening, DSO-LV).
Ook binnen de organisatie is men al geruime tijd bezig met de (voorbereiding op de) invoering, via het Programma Invoering. In dit programma is Informatievoorziening één van de aspectgebieden die worden ondersteund. Omgevingswet en DSO-LV zullen grote impact hebben op de gemeentelijke informatiehuishouding en architectuur. Er is een programma met de collectieve gemeentelijke projecten, onder aansturing van de programmamanager van het programma Invoering. Dit is het programma DSO-CG (Digitaal Stelsel Omgevingswet – Collectief Gemeenten). In DSO-CG worden de gevolgen voor onder meer de gemeentelijke bedrijfsprocessen en informatievoorziening nader onderzocht en uitgewerkt. De resultaten van DSO-CG worden uitgewerkt naar ondersteuningsproducten voor gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet, naar de gemeentelijke architectuur, en naar producten ter ondersteuning van de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Doel van de opdracht:
De senior PMO treedt op als rechterhand van de programmamanager en overkoepelend projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet. De PMO treedt op als hun adviseur bij het vormgeven, inhoudelijk definiëren en besturen van het programma en heeft daarbij ook een uitvoerende rol. Daarnaast richt de senior PMO het Programma Management Office in. De PMO ondersteunt het programma en specifiek voor het onderdeel van DSO-CG dat door de organisatie wordt uitgevoerd. De senior PMO faciliteert, adviseert en schakelt intensief met andere betrokkenen in het team en/of staf.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • De senior PMO draagt zorg voor het opzetten en positioneren van het Programma Management Office (PMO) binnen de programma-organisatie;
 • Adviseert over de opzet van het programma en de mogelijkheden voor sturing (door middel van het signaleren van de knelpunten en kansen voor het programma en brengt die kansen in afstemming tot uitvoer);
 • Adviseert en ondersteunt de programmamanager en projectleider DSO-CG in inhoudelijke-, bestuurlijke-, beleidsmatige werkzaamheden, die zich ook ad hoc kunnen voordoen;
 • Houdt overzicht op processen, resources, inhoud en onderlinge verbanden binnen het team en adviseert de programmamanager gevraagd en ongevraagd;
 • Vertaalt de plannen van het programmamanagement naar beslag op middelen en naar de gevolgen voor de programmabegroting;
 • In overleg met de afdelingen financiën en HR van het opstellen van projectomschrijvingen, planningen, projectagenda’s, menskracht- en projectbegrotingen;
 • Schakelt met de afdeling financiën en HR met betrekking tot de inhuur van medewerkers voor het programma;
 • Ondersteunt de projectleiders binnen het programma op het gebied van planvorming, resourcing, activiteitenbegroting en risicomanagement en fungeert als sparringpartner;
 • Coördineert, stuurt op en bewaakt de risico’s en beheersmaatregelen en resultaten (zowel op inhoud als op financieel gebied);
 • Opstellen van diverse periodieke voortgangsnotities/-rapportages en beslisdocumenten;
 • Agendeert, bereidt voor en bewaakt de follow-up van (bestuurlijke) overleggen;
 • Organiseren en (ook inhoudelijk) voorbereiden van programmabrede bijeenkomsten;
 • In overleg met communicatie het faciliteren van goede interne- en externe communicatie binnen en buiten het project;
 • Het opzetten en het bewaken van het documentbeheer t.b.v. de programmaorganisatie (programmadossier);
 • Draagt zorg voor de verslaglegging van PMT (programmamanagementteam);
 • Begeleidt werksessies e.d. binnen het programma.

Wij vragen

 • heeft een HBO-werk- en denkniveau (op basis van opleiding en ervaring)
 • heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 5 jaar in de afgelopen 10 jaar) in financiële (project) administratie
 • heeft ruime en recente werkervaring (tenminste 3 jaar en in de laatste 8 jaar)
 • heeft ervaring in de rol van senior PMO in complexe- en omvangrijke informatievoorzieningsprojecten
 • heeft aantoonbare werkervaring in het programmatisch werken in omgevingen waar de gestelde doelen onder druk staan of (op onderdelen), wijzigen als gevolg van externe ontwikkelingen en/of voortschrijdend inzicht
 • heeft aantoonbare recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 10 jaar) werkervaring binnen programma’s en/of projecten met een grote verandercomponent
 • heeft recente en ruime (tenminste 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met het coördineren (projectmatig) van uitvoerende werkzaamheden met een sterke inhoudelijke informatievoorziening component die vraagt om kennis van de inhoud van het programma en van de omgeving van het programma

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.