Home >

Privacy Adviseur

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

11-06-2019

Publicatie eindigt

20-06-2019

Opdrachtgever

BlueTrail

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26472
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 15 augustus 2019 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand)
Duur: ca. 8 maanden
Optie op verlenging: Ja, max. 8 maanden
Aantal uur per week: Minimaal 32 uur per week
Intakegesprek: Vrijdag 21 juni en maandag 24 juni 2019.
Sluitingsdatum: Woensdag 19 juni 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Privacy Adviseur voor minimaal 32 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Werken bij onze opdrachtgever betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. De organisatie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. Ze houden zich bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden ze zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van de organisatie zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De missie van de organisatie is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de organisatie voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De organisatie monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de organisatie optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid. In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de organisatie de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de organisatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

De kern Strategie bestaat uit internationaal en nationaal strategisch advies (incl. kernsecretariaten), onderzoek en innovatie, staffunctie, juridisch advies en PBSO.

Strategie ontwikkelt en bewaakt, en adviseert de portefeuilleraad, over de hoofdkoers van de organisatie en de strategische consistentie binnen de organisatie. De strategische adviseurs signaleren en agenderen politiek/bestuurlijke en strategische ontwikkelingen buiten de organisatie en adviseren op strategisch niveau de portefeuillehouders over visie- en beleidsdossiers op alle onderwerpen binnen de organisatie. Door het signaleren, agenderen en oppakken van procesmatige knelpunten en kansen en door het bevorderen van de verbinding tussen analyse, beleid, communicatie en uitvoering, bewaken zij de integraliteit en samenhang van de organisatie. De adviseurs zorgen daarmee in samenwerking met de programma’s voor een optimale positionering van de organisatie als organisatie en als persoon.

Met een overkoepelende blik begeleiden de strategisch adviseurs daarnaast dossier- en directie-overstijgende trajecten ten behoeve van de hele organisatie. Dat geldt ook voor het verkennen, agenderen en verder beleggen van onderwerpen die nog nergens belegd zijn. Tenslotte adviseren zij over de beleidscyclus (waaronder de beleidscomponent van de begrotingscyclus) bij evaluaties en over managementrapportages. In de warme fase ligt hier de verantwoordelijkheid voor het duiden van strategische componenten, het bewaken van de hoofdkoers en consistentie bij besluitvorming alsmede advies en ondersteuning bij parlementaire zaken.

Binnen dit kernonderdeel vallen voorts de taken: organisatiebrede sturing & ontwikkeling (pbso), juridisch advies, stafondersteuning, kernsecretariaten, en in warme fase ondersteuning aan (p)de organisatie en/of parlementaire ondersteuning.

Taken/werkzaamheden:

Als privacy adviseur ben je werkzaam binnen de kern Strategie en ga je op basis van de privacy wet- en regelgeving verder aan de slag met het implementeren en het door ontwikkelen van het privacybeleid binnen de organisatie. De privacy adviseur ondersteunt de privacy coördinator en de medewerkers met privacy advies bij de uitvoering van hun taken en geef je advies aan de collega’s van de systemen en verwerkingen om privacy en het veilig delen van persoonsgegevens binnen de systemen en verwerkingen te waarborgen.

Als privacy adviseur acteer je als inhoudelijk adviseur, niet als verantwoordelijke. Die verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers en hun leidinggevenden die direct bij de gegevens betrokken zijn. Naast advies begeleidt je Privacy Impact Assessments (PIA). Ook naar de partners toe ben je eén van de vaste aanspreekpunten en geef je advies over privacy- en gegevensdeling tussen professionals binnen de verschillende taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast werk je aan het creëren van bewustzijn over het belang van privacy en waar collega’s op moeten letten in hun dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld door bij te dragen aan trainingen. De privacy adviseur voert het jaarlijkse privacyplan uit met daarin de te treffen maatregelen en acties en communiceert over de voortgang in de programmaraad.
Je bent de schakel tussen juridische (privacy)kennis, (werk)processen en informatietechnologie. Je werkt niet voor een bepaalde afdeling maar juist voor de hele organisatie. Je bent samen met de privacy coördinator het aanspreekpunt voor en namens de organisatie voor brede onderwerpen en legt daarmee verbinding binnen en buiten de organisatie.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur een juridische achtergrond.
 • Je beschikt over recente (minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar) ervaring met privacy en ict-systemen.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante ervaring (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) met privacy binnen de overheid op ALLE onderstaande punten:
  - PIA’s,
  - privacy vraagstukken,
  - informatiemanagement vraagstukken,
  - verwerkersovereenkomsten,
  - datalekregisters,
  - datalekken afhandelen,
  - verwerkingenregisters,
  - juridische vraagstukken.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) ervaring (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) met het plannen en organiseren van bijeenkomsten en sessies met grote groepen.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) kennis van en werkervaring (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) met het opstellen en implementeren van beleid, het werken in projecten en programma’s en met de complexiteit van de besturingsstructuur. Dit alles opgedaan binnen de overheid.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) algemene kennis en vaardigheden (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) met betrekking tot het implementeren en opstellen van veranderingstrajecten en nieuwe aanpassingen binnen de ICT.
 • Je beschikt over werkervaring (in de afgelopen 5 jaar) in het coördineren van en adviseren over van werkzaamheden binnen een overheidsinstantie m.b.t. privacy.
 • Je beschikt over kennis en werkervaring (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) met informatievoorziening en informatiesystemen in het publieke domein.
 • Je beschikt over recente werkervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de volgende domeinen:
  - Justitie en Veiligheid;
  - Sociaal domein.
 • Je hebt binnen de overheid minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) werkervaring (in de afgelopen 5 jaar opgedaan) in het begeleiden van processen op het gebeid van privacy zoals PIA’s, sessies m.b.t. privacy by design, procesbeschrijvingen maken of een verwerkingsregister vullen.
 • Je hebt juridische kennis en/of ervaring met AVG/privacy.
 • Je hebt ervaring in het J&V-domein en/of het sociaal domein en/of het zorgdomein; bij voorkeur ervaring in alle domeinen.
 • Je hebt (werk)ervaring in het begeleiden van processen.
 • Je beschikt over goede schrijfvaardigheid.

Competenties:

 • Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
 • Is deskundig en kan soepel zijn kennis en ervaring inzetten.
 • Kan diverse belangen in een complex werkveld overzien en kan, ondanks de tegenstellingen in die belangen, soepel acteren.
 • Kan goed zelfstandig en in teamverband werken.
 • Kan zich goed mondeling uitdrukken en is sociaal vaardig, op verschillende niveaus binnen een organisatie.
 • Kan snel de mores van het departement eigen te kunnen maken en daarnaar te kunnen handelen.
 • Je bent in staat op verbindende wijze te communiceren op (hoog) ambtelijk niveau en met professionals.
 • Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te leveren.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Zoetermeer
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.