Home >

Themacoördinator Dienstenvoorzieningen

Locatie

's-Gravenhage

Publicatiedatum

11-02-2019

Publicatie eindigt

28-02-2019

Opdrachtgever

Vertrouwelijk

Bedrijfsprofiel

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Sollicitatieprocedure


Solliciteren

Functie omschrijving

Startdatum:01-04-2019
Einddatum:30-06-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 27-02-2019 om 12:00 uur

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid bestaat uit digitale producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten ondersteunen. Het gaat om verschillende losse componenten op het gebied van onder meer digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Deze verregaande (financiële) verplichtingen, de toenemende afhankelijkheid van GDI-componenten en de noodzaak meer sturing te geven op de invoering en het gebruik van GDI-componenten, maken dat het van cruciaal belang is dat gemeenten zowel op strategisch/bestuurlijk als op tactisch/uitvoerend niveau effectief invloed nemen op de GDI. Binnen het team GDI-regie geeft de themacoördinator dienstenvoorzieningen samen met gemeentelijk vertegenwoordigers concreet invulling aan deze regierol ten aanzien van de dossiers dienstenvoorzieningen. De themacoördinator is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de werkzaamheden van medewerkers binnen het team GDI-regie op deze dossiers en op de verdere uitbouw en positionering van de regiefunctie op deze dossiers binnen de organisatie,het gemeentelijk werkveld en binnen departementen en uitvoeringsorganisaties.
Het gaat daarbij onder meer om de volgende (niet uitputtende) activiteiten:
1. Het verder vormgeven van een strategische regiefunctie op dienstenvoorzieningen zoals MijnOverheid in samenwerking met de directie informatiesamenleving van de organisatie en het doorvertalen daarvan in de inrichting van tactische regievoering bij departementen en uitvoeringsorganisaties.
2. Het vertalen van eisen en wensen vanuit strategische en tactische ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk binnen het gemeentelijk werkveld naar een strategische(samen met de directie informatiesamenleving van de organisatie) en tactische doorontwikkelagenda vanuit gemeenten ten aanzien van de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen met daarin een concrete beschrijving van de belangrijkste inhoudelijke thema’s waarop bij de regievoering zal worden ingezet.
3. Het samen met vertegenwoordigers binnen het gemeentelijk werkveld monitoren en beïnvloeden van de ontwikkelingen op het gebied van dienstenvoorzieningen zoals MijnOverheid. De themacoördinator legt verantwoording af aan de teamcoördinator GDI-regie.
Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

 • Het leveren van bijdragen aan de strategische en tactische beleidsvorming rondom de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen door beleid;
 • Het samen met organisatiebeleid informeren en debriefen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de strategische en tactische gremia rond de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen;
 • Deelname aan een deel van de strategische en tactische overleggen rondom de ontwikkeling en het gebruik van themacoördinator dienstenvoorzieningen en het informeren van de vertegenwoordigers in de andere strategische en tactische overleggen over relevante ontwikkelingen en standpunten;
 • Het verder uitbouwen en onderhouden van een strategische (samen met de directie informatiesamenleving) en tactische regie-organisatie op de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen binnen deze organisatie en het gemeentelijk werkveld ten behoeve van gerichte doorontwikkeling (vraagarticulatie en -sturing) van deze onderwerpen en het nemen van structurele invloed op de onderwerpen themacoördinator dienstenvoorzieningen;
 • Het gestructureerd (doen) volgen van en het (samen met de directie informatiesamenleving van de organisatie) proactief beïnvloeden van ontwikkelingen rond themacoördinator dienstenvoorzieningen in de volle breedte en het vertalen hiervan naar een meerjarig perspectief op relevante collectieve gemeentelijke projecten en activiteiten;
 • Het binnen deze programmacontext opstellen van voorstellen voor uit te voeren projecten, zodat besluitvormende gremia beslissingen kunnen nemen over de opstart, faseovergangen en afronding van projecten als onderdeel van het behalen van de strategische doelstellingen van het programma, alsmede het verzorgen van de begeleiding en de sturing van het procesverloop van de besluitvorming;
 • Het aansturen van projectleiders voor de verschillende binnen de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen en de programmatische context uitgevoerde projecten;
 • Operationeel verantwoordelijk voor het opleveren van onderdelen van (jaar)plannen en maandelijkse voortgangsrapportages ten aanzien van de dossiers themacoördinator dienstenvoorzieningen en het zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigde expertise;
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een (strategisch, tactisch en operationeel) relatienetwerk binnen gemeenten, gemeentelijke koepelverenigingen, medeoverheden en beheerorganisaties.

Wij vragen

 • heeft een academisch werk- en denkniveau (tenminste Hbo-opleiding en 5 jaar werkervaring op WO-niveau)
 • heeft aantoonbaar ervaring als projectleider of programmamanager met het aansturen van complexe projecten in een continu veranderende omgeving waarin meerdere organisaties zijn betrokken en/of complexe omgevingen binnen een collectief gemeentelijke context, opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • aantoonbaar werkervaring als projectleider of adviseur op het gebied van de GDI-voorzieningen met name de voorzieningen DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS en MijnOverheid in de afgelopen 5 jaar
 • heeft ervaring als leidinggevende van samengestelde teams van van professionals op HBO- en WO-niveau vanuit verschillende disciplines en/of vaardigheden, opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • heeft werkervaring binnen een gemeentelijke overheid of in landelijke projecten die zich richten op de gemeentelijke overheid in de afgelopen 5 jaar
 • heeft aantoonbaar een actueel netwerk binnen de identificatie en authenticatiediensten (zoals DigiD, Machtigen, eHerkenning/Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten zoals MijnOverheid betrokken departementen, beheerorganisaties en gemeentelijke koepelorganisaties? (blijkend uit relevante projectervaringen in de afgelopen 3 jaar)
 • heeft actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van identificatie en authenticatiediensten (digitale identiteit, DigiD, eHerkenning, Idensys, eIDAS) en toegangsdiensten zoals MijnOverheid

Vacatures

in Den Haag en omgeving
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Snel solliciteren

Interessante vacature? Vul je e-mail adres in en upload een CV om direct te solliciteren!

CAPTCHA Image Veiligheidscode vernieuwen Veiligheidscode uitspreken
Den Haag Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.